Biskopsängens koloniträdgårdsförening Västerås

Medlemsinformation

Här nedan får du ta del av medlemsinformation i form av:

(Klicka på rubriken och ta del av dokumentet.)

 

Lite annat som kan vara bra att känna till:

  • Vid köp eller försäljning av stuga kontaktar du vår kassör Gunnar för mer information och får då ta del av ansökan om medlemsskap eller anmälan om urträde.
  • Kolonist som har ett bostadsarrende (kolonilott med stuga avsedd för övernattning) har rätt till ROT-avdrag. Följande dokumentation skall tillställas Skatteverket:
  • - intyg från koloniföreningen att stugan är avsedd för övernattning
  • - kopia av egna arrendeavtalet
  • - kopia av köpeavtalet
  • - kopia av försäkringsbrevet

Det klokaste Du kan göra innan du anlitar någon för att utföra ROT-uppdrag, är att kolla med Skattemyndigheten hur det fungerar för Dig.

Välkommen in på vår facebooksida för att ta del av mer information om vad som är på gång.