Biskopsängens koloniträdgårdsförening Västerås

Styrelse
 
Det bästa sättet att kontakta styrelsen på är att använda sig av meddelanderutan på kontaktsidan.
 
Reviderade uppgifter 20210427
 
Tf Ordförande
Namn: Svante Bylund
Adress: Kolonivägen 23
Mobilnr: 070 - 873 23 09
Hjälper dig med: Allmänt om föreningen, möten, myndigheter, förbund och region.
 
 
Kassör
Namn: Gunnar Wahlsten
Adress: Kolonivägen 62A  
Mobilnr: 070 - 680 16 32
Hjälper dig med: Information till köpare/säljare, adressändring, förbund, medlemsmatrikel
 
 
Sekreterare
Namn: Eva Sjöstrand
Adress: Nedre Åvägen 46 
Mobilnr: 070-774 73 40
Mail: eva.sj021@gmail.com
Hjälper dig med: Protokoll
 
Vice Ordförande
Namn: Cicki Johansson
Adress: Övre Åvägen 8
Mobilnummer: 073-050 75 18
Hjälper dig med: 
 
 
Ledamot
Namn: Nabaz Moheden
Adress: Övre Åvägen 36  
Mobilnr: 070 - 685 10 33
Mail: nabaz.moheden@hotmail.com                                                   
Hjälper dig med:  
 
 
Byggansvarig
Namn: Staffan Björe
Adress: Kolonivägen 15
Mobilnr: 070 - 312 62 29
Hjälper dig med: Byggstillståndsansökningar