Biskopsängens koloniträdgårdsförening Västerås

Aktuellt just nu MÖRDARSNIGLAR!!

Nu har sniglarna kommit till vårt område, ­ viktig att börja bekämpa direkt!        

Genom att bekämpade de övervintrande  ungsniglarna innan de hunnit  börja föröka sig blir bekämpningen effektiv.  
De unga sniglarna som övervintrat vaknar när dygnstemperatur en överstiger +4 °C eller ungefärligen när vitsipporna  blommar. Var uppmärksam och oskadliggör sniglarna innan de hinner föröka sig så decimeras antalet effektivt.snigelstammen. Varje snigel kan lägga 400 ägg under en  säsong.

Stora  ungsniglar kan bli könsmogna redan efter någon vecka och börja lägga ägg. Det  tar ca fyra veckor från lagt ägg till kläckt snigel och ytterligare ca fyra  veckor tills snigeln är könsmogen.

För mer information gå in på www.snigel.org  Där finns sätt att bekämpa sniglarna.
     

Nya faktablad om snigeln Spansk skogssnigel – levnadsvanor och  bekämpningsalternativ, faktablad från SLU och FOR av hortonom Katarina Lindholm>>
Spansk skogssnigel – levnadsvanor och bekämpningsalternativ>>

Läs mer under bekämpning>>

Läs mer om snigeln>>
Länk till info om sniglar i Norge >>