Sommarvattnet
Sätts på XX april.
Stängs av XX oktober.

Soptömning...
...startar v XX och stängs v XX

Facebook
Vi finns även på
facebook.
Kom ihåg att gilla
oss där.

Grus

Kostar 25 kr/skottkärra,
som betalas in till vårt
bankgirokonto: 5049-0440
eller eller till vårt
swishnr: 123 344 56 16.
Gäller ej grus för  vägunderhåll.

Grus finns att hämta både vid norra och södra infarten till området, samt vid föreningshuset.  

Biskopsängen 2020

Nedan kan du följa nyheter
som är på gång från
styrelsen, fritidsklubben
koloniträdgårdsförbundet mfl.

Årsmöte

2020-04-19

Årsmötet hålls i Föreningshuset kl 15.00.

Årsmöte 2020
Kommer att hållas 
söndagen den 19 april
kl 15 i Föreningshuset

 

Välkommen till Biskopsängens hemsida!
God fortsättning på er alla.
Just nu är vår hemsida ganska tom men
under 2020 kommer vi att fylla den med
lite av varje som händer på vårt fina
koloniområde.
Som kolonist på vårt område är Du
välkommen att hjälpa till att fylla
den.