FRITIDSKLUBBENS AKTIVITETER 2018-2019

Plats: Föreningshuset Biskopsängen

Loppis lördag 26 maj kl.11.00-15.00.
Inlämning fredag 25 maj kl.16.00-18
Anmälan till Lasse och Gun.

Gökotta söndag 10 juni kl.10.00 med grötfrukost
Anmälan till Lasse och Gun senast den 5 juni.

Samkväm onsdag 11 juli kl.18.00

Pubafton lördag 14 juli kl.20.00

Samkväm lördag 18 augusti kl.15.00

Sopplunch lördag 1 september kl.13.00
Anmälan till Lasse och Gun senast den 26 augusti.

Jullunch söndag 9 december kl.13.00, Karlfeltsplatsen
anmälan till Lasse och Gun senast 4 december.
Julklapp för ca. 50 kr.

Årsmöte söndag 3 februari 2019 (preliminärt) kl.14.00 vid Karlfeltsplatsen.

Telefonnummer till Lasse och Gun: 070 5120815 eller 021 124923
Väl mött alla kolonister till en trevlig samvaro önskar Fritidsklubben
 
Om Fritidsklubben
Tidigare fanns en förening Damklubben, som hade aktiviteter av olika slag.
Bland annat hantverk som man sålde. Damklubben tillät senare män att vara
med och bytte då namn till Fritidsklubben.
Det är en förening med en egen styrelse.
Ordförande är Gun Johansson, kassör Lars Johansson och sekreterare Karina Stenman.
Medlemskap kan alla få, även om de flesta är kolonister, och det kostar ingenting.
Föreningen har en hel del arrangemang och träffar.
Dessa hålls antingen på Karlfeltsplatsen 8 eller i föreningshuset.
Loppis och Pubafton är några som hålls i föreningshuset. 
Vill ni vara med i Fritidsklubben meddela:
 
Gun Johansson gun.johansson539@gmail.com  070 5120815 eller 021 124923 eller till
Karina Stenman karina.stenman@hotmail.com 073 152 31 73

VÄLKOMMEN att delta på våra träffar.

Håll utkik på våra anslagstavlor,

där du kan få mer information om vad som händer.

 

// FRITIDSKLUBBEN

 

 

 

En presentation av damklubben/fritidsklubben på Biskopsängen

En bra sammanställning om damklubbens historia finns i Boken om Biskopsängen.
Nedan finns några avkortade utdrag.

"Till Biskopsängens historia hör även damklubben som bildades 1954.
Förslaget om bildande av en damklubb understöddes livligt av koloniföreningens styrelse,
som beslöt att skänka 14 kr till annonskostnader i VLT.
Sjutton damer hörsammade kallelsen och infann sig till ett första möte.
Initiativtagare till klubbens bildande var Viola Monté och Svea Eriksson- de blev valda
till ordförande respektive sekreterare. Man beslöt till att börja med att varje medlem
skulle satsa 50 öre per gång, för att man skulle få ett startkapital.
Så småningom övergick man till att ta ut en blygsam årsavgift.
Vintertid ägde träffarna rum på koloniträdgårdsföreningens expedition som låg i det gamla
huset vid Bondtorget. Sommartid träffades mani föreningshuset på Biskopsängen.

Redan första året var verksamheten livaktig. Det syddes, virkades och stickades och vid
midsommarfesten 1955 inbringade försäljningen av alstren den aktningsvärda summan av 722 kr och 10 öre.
På hösten samma år anordnades en bussresa till Sala samt en välbesökt sillsexa i föreningshuset."

De pengar som damklubben fick in användes till klubbens egen verksamhet, men klubben bidrog
också till att köpa in inventarier i föreningslokalen och utrustning till köket.
Man gav också pengar till välgörenhet. Kontantbidrag gavs också till ombyggnad och modernisering
av föreningshuset.

År 1973 övertog Anna-Greta Rubin ordförandeposten och hade sedan denna till 2008, alltså i 35 år.
Hon arrangerade bland mycket annat, hemliga bussresor. Hon har också under årens lopp lett många
studiecirklar på Biskopsängen i trädgårdsskötsel, flamskvävnad med mera.

2008 tog Gun Johansson över som ordförande och Lars Johansson som kassör. Året innan bytte klubben
namn till Fritidsklubben och nu fick även män vara medlemmar.

"Under de år på föreningen inte hade en särskild festkommitté, åtog sig damklubben den funktionen
utöver de många egna aktiviteter som den ansvarade för under årens lopp. Vad sägs om Luciafirande,
påskfest, gökotta, Valborgs- och midsommarfirande, ärtvällings- och ljusfest- dessutom loppmarknad och
barnens maskerad."

Idag har några av dessa aktiviteter försvunnit eller ombildats. Tillsammans med koloniföreningens
festkommitté genomförs fester på området under sommaren, Valborgsfest, pubaftnar och ljusfesten.
Fritidklubben anordnar också loppis. Dessutom brukar resor till intressanta platser arrangeras.
Den har också aktiviteter, samkväm, under resten av året, till exempel med loppisbingo och jullunch.

Vill du bli medlem i Fritidsklubben, meddelar du bara ordföranden Gun Johansson, 
gun.johansson539@gmail.com 070 512 08 15 eller Carina Stenman, carina.stenman@hotmail.com 073 152 31 73.
Medlemskapet kostar ingenting och man behöver inte vara medlem i koloniträdgårdsföreningen.

Nedan finns en sammanställning över förtroendevalda från start tills idag.

Ordföranden
1954-1956             3 Viola Monié
1957-1972        16 Astrid Halling
1973-2007  35 Anna-Greta Rubin
2008-                   Gun Johansson

Kassörer
1954-1956                 3 Eivor Helin
1957-1969      13 Anna-Greta Rubin
1970                     1 Alice Johnsson
1971-1975            5 Lisa Andersson
1976-2007   32 Margareta Haglund
2008-                    Lars Johansson  

Sekreterare
1954-1956          3 Svea Eriksson
1957-1964    8 Linnea Malmström
1965-1966           3 Etel Karlsson
1967-1972           6 Hilda Åsberg
1973-1975            3 Elsa Jansson
1976-1985    10 Anna-Lisa Angtén
1986-1996     11 Britta Pettersson
1997                  1 Barbro Nordin
1998-                  Karina Stenman